Uehashi Nahoko

5

Yami no Moribito

Yami no Moribito (闇の守り人) by Uehashi Nahoko (上橋菜穂子) and Yuu (結布) 3 volume series Genre: lovely strange > josei > fantasy adventure Summary: After the events of Seirei no Moribito, Balsa returns to her birthplace...